Svetová mapa IQ: Pozrite si, kde žijú najmúdrejší a najhlúpejší ľudia podľa výskumu Lynn and Vanhanen 2006.

Mapa IQ

Čo je to KSB DVTR? V podstate tá teória je oprášený marxizmus s ezoterickými úpravami kvôli súčasnej dobe.

KSB – KOB je v skratke nástroj na soft islamizáciu Čiech a Slovenska. Soft v zmysle pomalej a “bezbolestnej”. Ide o akýsi predstupeň nového náboženstva a celé “hnutie” KSB vykazuje všetky znaky spoločenstva podobného sekte. Vzhľadom na to, že je zameraný na inteligentnejších európskych ľudí, tak im ponúka akýsi neexistujúci koránický islam, lebo vie, že ten súčasný, radikálny je pre nich nestráviteľný. Tak autori KSB vytvorili manipuláciu, že nie je sa čoho báť, pretože radikálny islam sa preformátuje na tzv. koránický-akademický islam, čo je nezmysel.

Znaky spoločenstva podobného sekte

Znaky spoločenstva podobného sekte


Čítajte ďalej…

Kto sú propagátori KSB – Koncepcie Spoločnej Bezpečnosti, niekedy tiež nazývanej Koncepcia Spoločenskej, Sociálnej či Obecnej Bezpečnosti.

Členovia “hnutia” KSB šíria na stránke leva-net.webnode.cz preklady materiálov «Мертвая вода» Концепция Общественной Безопасности tzv. “Mŕtva voda”, ktoré sa v Rusku nachádzajú pod číslom 2520 na federálnom zozname extrémistických materiálov a za ich rozširovanie ako aj ich výňatkov hrozia v Rusku problémy so zákonom.

http://minjust.ru/ru/mobile/extremist-materials?field_extremist_content_value=2520

V Lipecku bol odsúdený prívrženec KSB – KOB Nikolaj Selivanov, vydavateľ novín “Mera za meru” za rozširovanie materiálov, ktoré boli v minulosti uznané za extrémistické.

http://gorod48.ru/pda/news/407022/

KSB – KOB je v skratke nástroj na soft islamizáciu Čiech a Slovenska. Soft v zmysle pomalej a “bezbolestnej”. Ide o akýsi predstupeň nového náboženstva a celé “hnutie” KSB vykazuje všetky znaky spoločenstva podobného sekte. Vzhľadom na to, že je zameraný na inteligentnejších európskych ľudí, tak im ponúka akýsi neexistujúci koránický islam, lebo vie, že ten súčasný, radikálny je pre nich nestráviteľný. Tak autori KSB vytvorili manipuláciu, že nie je sa čoho báť, pretože radikálny islam sa preformátuje na tzv. koránický-akademický islam, čo je nezmysel.
Autori KSB idú tvrdo proti kresťanstvu, ktoré chcú zlikvidovať ako najväčšie zlo sveta. Nehladia na to, že je vysoká pravdepodobnosť, že súčasný, historicky sformovaný islam nie je možné preformátovať do koránického, ktorý nikde neexistuje v praxi.
KSB si odporuje samo. Tvrdí, že prax je kritérium pravdy, pričom ponúkajú riešenie, pre islam, ako ho preformátovať, ktoré odmietli v praxi vyskúšať v plno-formátových islamských krajinách ako je – Somálsko, Saudská Arábia, Turecko. Ale to im neprekáža, aby takéto riešenie ponúkali vo svojej teórií.
Teda vlastnú tézu nepoužili na vyskúšanie svojej utopistickej teórie s koránickým islamom.

Vzhľadom na to, že nám bolo zo strany “hnutia” KSB vyhrožované, zverejňujeme časti e-mailovej komunikácie zaslanej na adresu administrátora:
Čítajte ďalej…

E.G Kuznecov, “O původu Vnitřního Prediktora

Kořeny koncepce sociální bezpečnosti KSB, v textech také jako KOB, KOBR (koncepce obščestvěnoj bezopásnosti Ruska) nebo s epickým názvem „Mrtvá voda

  • vycházejí z práce “Jak reorganizovat B’nai B’rith” (zednářská lóže ve Spojených státech založená židy z Německa)
  • koncepce vznikla v Leningradě v r. 1989, těsně před rozpadem SSSR ( kdy “B’nai B’rith” obdržel povolení k otevření zastoupení v SSSR)
  • první vydání bylo vypracováno v pěti paré pro mocenskou strukturu KSSS a KGB, a to za spolupráce Lenigradské univerzity a Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd
  • Mrtvou vodou byla SSSR podsunuta alternativa k marxismu, loutkový projekt jako „kost“ davu.

Grigory Petrovich Kotovský, autor předmluvy k výše uvedené knize, uvedl jako „první kobisty“ z r. 1991 Kuzněcova, Lisowského, Ivanova, kdy koncepca byla šířena jen na základě strojově psaných textů pod názvem Разгерметизация – Odtlakování, následně v r. 1992 vyšla kniha Mrtvá voda v 10 tis. nákladu. Při jedné z prvních přednášrk, kdy Zaznobin četl lekci o šesti prioritách řízení, podepisoval Kotosovský (jako účastník přednášky) předložený mu tiskopis Vnitřního Prediktora. Čítajte ďalej…

Reči o tom, že Putin údajne schválil “KOB” – “KSB Koncepciu spoločnej bezpečnosti” v zmysle v akom si to vykladá spolok anonymných autorov “VP CCCP” sú lož.
Každý si to môže overiť priamo na stránke http://www.kremlin.ru/acts/news/19653. Skratka “Коб” (KOB) sa v tom dokumente ani nenechádza.

Verzia dokumentu v angličtine:
http://en.kremlin.ru/acts/news/19653

Prvá fáza (2013-2016) bude zahŕňať rozvoj a prijatie legislatívnych aktov zameraných na dosiahnutie cieľov, napĺňanie cieľov a určiť kľúčové oblasti činnosti pri zaisťovaní bezpečnosťi/bezpečia verejnosti, ako aj vývoj a vyhodnocovanie integrovaných špeciálnych programov s cieľom zaistiť bezpečnosť/bezpečie verejnosti.

Druhá fáza (2017-2020) bude zahŕňať prijatie a vykonávanie integrovaných špeciálnych programov zameraných na zaistenie verejnej bezpečnosti, vrátane federálnych, regionálnych a sektorových programov na prevenciu kriminality, sociálnych a medzietnických konfliktov a zabrániť, prekonať a minimalizovať účinky prírodných katastrôf a priemyselných nehôd.

Má snáď KOB v zmysle v akom si ho vykladá VP CCCP v cieľoch “prekonať a minimalizovať účinky prírodných katastrôf a priemyselných nehôd”? KOB od VP ZSSR nemá okrem názvu nič spoločné s KOB, ktorú schválil Putin.

Ide o rovnakú lož ako vytvoriť spolok či sektu s názvom KDU – Koncepcia Dlhodobej Udržatelnosti a trpezlivo čakať až vláda SR vypracuje a schváli akýkoľvek dokument s názvom Koncepcia dlhodobej udržateľnosti. Následne zakladateľ KDU začne všade rozhlasovať, že vláda SR schválila a posvätila jeho spolok či sektu, pričom vláda SR vypracovala len dokument s rovnakým všeobecným názvom.

Diskusia na danú tému:
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-35/#comment-73711
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-26/#comment-65342